Foreningen Sønderborg Vækstråd indkalder alle sine medlemmer til ekstraordinær generalforsamling, med henblik på at vælge to bestyrelsesmedlemmer, jf. Sønderborg Vækstråds vedtægter.
Generalforsamlingen finder sted den 9. januar kl. 16.00, i Sønderborg Iværksætter Services lokaler på Ellegårdvej 36 i Sønderborg.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent og protokolfører

2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen
Navne på de indstillede kandidater udsender vi umiddelbart efter nytår (uge 1).

3. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamling på info@sonderborg.dk senest den 8. januar 2018.