Fr. Petersen Maskinfabrik har ved hjælp af Sønderborg Vækstråd fået 1,5 millioner fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP midler) til at optimere produktionen af mursten hos teglværk i både ind- og udland!

Den omkring 200 år gamle Fr. Petersen Maskinfabrik i Smøl ved Broager er normalt ikke voldsom synlig for andre end de 30 ansatte på stedet. Men der er alligevel omkring 300 millioner musten, som hvert år fremstilles ved hjælp af de store produktionsanlæg, som virksomheden laver til teglværker i både ind- og udland. Kunderne tæller primært de lokale teglværker samt teglværker i Nordtyskland og England.

– Så det gør bestemt en forskel, hvilken energi der skal til at fremstille hver af de blødstrøgne mursten, forklarer adm. direktør Henrik Leimand.

85 procent af murstensforbruget herhjemme er de såkaldte blødstrøgne teglsten.

Det fik virksomheden til at gennemgå hvert led i produktionen fra ler til brændingen, hvor ler bliver til hårdt tegl. Beregninger viser, at der ville kunne reduceres ti procent i energiforbruget.

Vækstrådets hjælp

Fr. Petersens Maskinfabrik henvendte sig efterfølgende til Sønderborg Vækstråd, som har hjulpet med at søge om de såkaldte EUDP-midler (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program), der udbetaler støtte til klimavenlige og effektive energiløsninger.

Konkret er det mundet ud i tilsagn om støtte på 1,5 millioner kroner til udvikling af en energioptimeret blødstenspresser, der kan reducere energiforbruget til brænding af mursten.

– Det er penge, som gør det muligt for os rent faktisk at sætte tingene i værk for at se, om det kan lykkes uden hensyn til at risikere at tabe penge, da støtten dækker vores omkostninger, siger Henrik Leimand.

Ideen føres ud i livet sammen med et par af de lokale teglværker, som også skal være med i en testfase.

EUDP-MIDLER

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

Tekst og foto: Henrik Rath