Sønderborg Vækstråd havde generalforsamling på Hotel Scandic den 27. april 2017.

Vækstrådets formand, Henrik J. Enderlein, gav sin beretning, mens Vækstrådets direktør, Ole Daugbjerg, gav en status over Vækstrådets aktiviteter.

Generalforsamlingen godkendte Vækstrådets årsregnskab og valgte 10 medlemmer til Vækstrådets repræsentantskab. De 10 medlemmer findes på den samlet liste over Repræsentantskabet, hvor man også kan se, hvem de øvrige medlemmer er udpeget af.