Hvordan bliver mindre, især ejerledede virksomheder, virksomheder der vokser med succes?  Ellen Mølgaard Korsager, der forsker i ejerledede virksomheder på CBS, har 5 gode råd:

1. Gør dig undværlig

”Ejerledede virksomheder er ofte afhængige af deres leder. Kulturen er mættet af én person, og det sætter rammerne i hverdagen. Det kan der være mange ledelsesmæssige styrker i, for eksempel når der skal træffes en hurtig beslutning, men der er også nogle svagheder, og dem er der en tendens til at overse”, siger Ellen Mølgaard Korsager og fortsætter: ”Man skal tænke over, hvem der gør noget, hvis ejerlederens fokus svigter”.

2. Tag ledelsesopgaven alvorligt

Ejerlederne er meget fokuserede på nutiden. De føler, at de ikke har overskud til at tænke lidt længere ud i fremtiden. Ellen Mølgaard anbefaler ejerlederne, at ”de skal tage ledelsesopgaven alvorligt. Der er forskel på at lede en virksomhed, der lige er startet, og at lede den efter nogle år. De husker stadig, at dengang de startede virksomheden, var hver eneste beslutning næsten et spørgsmål om liv eller død. Det fungerer godt, hvis du er en lille virksomhed og ikke har ret mange ressourcer. Men det fungerer ikke godt, hvis du er en større virksomhed, hvor du har brug for at uddelegere, sådan at andre kan tage ansvar. Det er et nøglepunkt. Ejerledere er ofte dårlige til at uddelegere”.

3. Formuler din strategi

”Den strategiske retning er ikke klar”, siger Ellen Mølgaard Korsager og fortsætter: ”Det er ikke fordi, de (ejerlederne) ikke har strategiske mål. Det er heller ikke, fordi de ikke har en ambition om, hvordan deres virksomhed skal se ud i fremtiden. Det handler mere om, at disse mål og ambitioner ikke bliver delt ud i organisationen … og at der er behov for, at man er langt mere konkret. Tag en samtale med nogen om de her ting, så du får øvet dig i at udtrykke dig og i at blive konkret om, hvad det er, du vil”.

4. Få en bestyrelse

”Tanken om at have en bestyrelse i klassisk forstand, den passer ikke ind i en ejerledet virksomhed. Jeg tror, at hvis man kan flytte opfattelsen fra, at bestyrelsen er et kontrolorgan, som man skal være på vagt overfor, og til at det er en mulighed for at få et forum, hvor man kan diskutere sin strategi og sin ledelsesopgave, så vil det være et stort fremskridt”, siger Ellen Mølgaard Korsager.

Kun ca. 9 % af de ejerledede virksomheder har en bestyrelse, selv om der er generel enighed om, at det er med til at styrke virksomheden.

5. Overvej dit ejerskab

Ellen Mølgaard Korsager fortæller, at forskning viser, at hvis du vil have en virksomhed, som du kontrollerer, så sætter det en grænse for, hvor hurtigt din virksomhed kommer til at vokse. Hvis du er villig til at afgive kontrol i din virksomhed for at veksle det til ressourcer, der kommer udefra i form af kapital eller viden, så vokser din virksomhed hurtigere.

”Det handler ikke kun og ejerskifte, det handler om at tænke strategisk i forhold til ejerskabet”, slutter Ellen Mølgaard Korsager.