Sønderborg Vækstråd

Sønderborg Vækstråd er til for virksomhederne.
Vi har succes, når virksomhederne vokser i omsætning og ansatte.

Her kan du læse mere om vores organisation.

Vi er til for dig

Sønderborg Vækstråd arbejder for at accelerere væksten i Sønderborg-områdets virksomheder. Det er virksomhederne, der er eksperterne i deres egen forretning, og vi hverken kan eller vil fortælle en virksomhed, hvordan den skal drive sin forretning. Men har virksomheden selv erkendt et problem, er det vores fornemmeste opgave at vejlede virksomheden om dens muligheder frem til en løsning.

  • Enkeltmandsvirksomhed 55% 55%
  • Mikrovirksomhed 35% 35%
  • SMV 10% 10%
  • Store virksomheder 0,1% 0,1%

Vi er drevet af fakta

Vores vejledning er baseret på fakta og et solidt datagrundlag. Det har vi fra vores analysefunktion. Det er ud fra datagrundlaget, at vi kender vores virksomheders efterspørgsel. Først og fremmest har virksomhederne selv fortalt os deres behov, men vi kortlægger også strukturerne i erhvervslivet, arbejdsmarkedet og andet relevant. Og efter en vejledning eller længere indsats måler og vejer vi altid vores arbejde, så vi løbende kan tage pejling af, om vi gør det rigtige.

Værktøjskassen

 

I Vækstrådet tager vi os primært af små og mellemstore virksomheder (SMV). Ud fra deres efterspørgsel har vi en ”værktøjskasse”, der kan hjælpe virksomhederne med at vokse. Indholdet af værktøjskassen tilpasser vi de problemer og udfordringer, som virksomhederne møder over tid. Ét værktøj har vi dog anset for tidløst, nemlig tiltrækningen af offentlig støtte til projektforløb. Det er derfor lagt i sin egen projektfunktion.

Iværksættere i Sønderborg-området

Iværksætterne er et strategisk indsatsområde for os. Både fordi vi gerne vil fastholde en stærk iværksætterkultur, og fordi enmandsvirksomhederne udgør næsten halvdelen af alle virksomheder i Sønderborg-området. Samtidig vil mange iværksættere typisk have brug for, at man kommer godt rundt om hele virksomheden og på den måde en anden type vejledning end SMV’erne. Derfor er iværksætter-indsatsen skilt ud i en selvstændig driftsenhed, Sønderborg Iværksætter Service (SIS).

Vision

Det er vores vision, at Sønderborg-området har det mest attraktive erhvervsmiljø i Danmark for bæredygtig teknologi, iværksætteri og erhvervsturisme i en industriel klynge. Det understøttes af kvalificeret arbejdskraft med internationalt udsyn, som Sønderborg-området både uddanner og tiltrækker. Det understøttes også af en erhvervsvenlig kommune, der har viljen til et erhvervsliv i vækst.

Vi har succes, når erhvervslivet i Sønderborg-området vokser i omsætning og ansatte, og når andre virksomheder vælger at investere i vores område.

Mission

Det er vores mission, at Sønderborg Vækstråd er til for virksomhederne. Vi har succes, når erhvervslivet i Sønderborg-området vokser i omsætning og ansatte, og når andre virksomheder vælger at investere i vores område. Vi yder relevant inspiration og vejledning, der giver virksomhederne hjælp til selvhjælp og sætter dem i forbindelse med professionelle aktører, hvor det giver mening for den enkelte virksomhed. Vores indsats er fokuseret og drevet af data, fakta og virksomhedernes efterspørgsel.

At drive forretning på bæredygtig teknologi, er et gennemgående fokusområde for mange af Vækstrådets aktiviteter. Mekatronik ligger i hjertet af det fokusområde, og det er derfor, vi er særligt optaget af at uddanne og tiltrække ingeniører inden for mekanik, elektronik og software. Vi har også en bredere interesse for industriens automatiserede og digitale udvikling, fordi det er en styrkeposition i vores erhvervsliv, mens teknologi, der er bæredygtig og energirigtig, er et fyrtårn for Sønderborg-området.

Bliv medlem

Indmeldelsesblanket for nye medlemmer

Vedtægter

Sønderborg Vækstråd er en privat forening med egne vedtægter.

Erhvervsprofil

Executive summary af Sønderborg-områdets erhvervsprofil

Ellegårdvej 36 | 6400 Sønderborg
CVR nr. 35433945

info@sonderborg.dk
+45 7930 6177