Foreningen Sønderborg Vækstråd indkalder alle sine medlemmer til ordinær generalforsamling, den 26. april 2018, kl. 16.00 på Comwell i Sønderborg, med efterfølgende middag. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og protokolfører
  2. Formandens beretning og status på driften fra det forgangne kalenderår til efterretning
  3. Årsregnskab med tilhørende revisionsberetning til godkendelse
  4. Udviklingsplaner til efterretning
  5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
  6. Fastsættelse af medlemskontingent
  7. Indkomne forslag*
  8. Eventuelt

* Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen

Præsentation af virksomhedscases

Tre lokale virksomheder – Adapto Technologies ApS, Easy Robotics ApS og OJ Electronics A/S – er inviteret til efter generalforsamlingen at præsentere konkrete innovationssamarbejder, hvor Vækstrådet har spillet en rolle.

Tilmeld dig

Vi vil meget gerne vide, hvor mange vi bliver til generalforsamlingen. Derfor må du meget gerne tilmelde dig på forhånd, og senest den 24. april, ved at skrive til info@sonderborg.dk.  Skriv også i mailen, om du ønsker at deltage i middagen.