Sønderborg Vækstråd søger en projektkonsulent til forretningsudvikling med fokus på energieffektivitet, automatisering/robotteknologi, industriel elektronik og digitalisering. Vi søger en kollega, som kan hjælpe os med at accelerere vækst og beskæftigelse hos Sønderborgs virksomheder og iværksættere. Du bliver en del af et team, der skal realisere Sønderborg Vækstråds skærpede fokus på at understøtte virksomhedsudvikling, start-ups og gode rammebetingelser inden for kommunens erhvervsmæssige styrkepositioner.

Opgaver:

Dine opgaver bliver fastlagt, så vi bedst muligt udnytter de kompetencer, der findes i vores samlede team. En andel af din arbejdstid bliver anvendt som led i udviklingsprojekter, hvor Sønderborg Vækstråd er partner sammen med andre erhvervsudviklingsorganisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og klynger. Du får en række varierede og dynamiske arbejdsopgaver i et innovativt miljø, hvor du agerer med en bred berøringsflade til vores lokale, regionale og tyske samarbejdspartnere.

Det er især følgende opgaver, som vi søger hjælp til at løfte:

  • Støtte til forretningsudvikling hos virksomheder og iværksættere, idet der især fokuseres på energieffektivitet, automatisering/robotteknologi, industriel elektronik og digitalisering
  • Planlægning og gennemførelse af netværksaktiviteter målrettet virksomheder og videninstitutioner
  • Udvikling af gode rammebetingelser for vækst og beskæftigelse, herunder tilvejebringelse af kapital, kompetencer og infrastruktur, der understøtter det lokale erhvervsmiljø

Faglige og personlige kompetencer:

Du har særlig fokus på og interesse for samspillet mellem teknologiudvikling, innovation og kommerciel anvendelse. Det er en fordel hvis du har erfaring med projektledelse, og vi lægger vægt på at du har:

  • En videregående uddannelse, gerne med et kommercielt og/eller teknisk udgangspunkt
  • En struktureret og fokuseret arbejdsform baseret på stærke analytisk-strategiske evner
  • Gennemslagskraft og en effektiv samt kvalitetsbevidst arbejdsform
  • Gode samarbejdsevner, men også formår at være selvkørende
  • Gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk, engelsk og gerne tysk
  • Evnen til at skabe og fastholde gode relationer og tillid

Ansættelse og yderligere oplysninger
Stillingen er en fuldtidsstilling og lønniveauet aftales efter kvalifikationer, uddannelsesmæssig baggrund og erfaringer. Tiltrædelse snarest muligt. Du er velkommen til at kontakte direktør Michael Hamann (Mobil: 2016 5202, Email: mijh@sonderborg.dk) for at høre mere om stillingen.

Ansøgning sendes til info@sonderborg.dk