Virksomheder i landdistrikterne som har en god idé til et udviklingsprojekt kan søge om midler til at ansætte en kandidat med en videregående uddannelse. 

Landdistriktsvækstpiloten (kandidaten) skal i virksomheden spille en central rolle i at skabe, drive og udvikle et veldefineret udviklingsprojekt.

Projektet kan f.eks. omhandle udviklingen af nye produkter, nye markeder, services eller nye produktionsmetoder, og det er helt centralt, at projektet kan føre til nye muligheder for virksomheden, og at det har et anseeligt forretningsmæssigt potentiale.

INNOVATIONSFONDEN INVESTERER
– 150.000 kr. i et-årige projekter
– 300.000 kr. i to-årige projekter
Det er ikke nødvendigt på forhånd at kende den kandidat, der skal ansættes, men det er nødvendigt at vide, hvilken uddannelsesprofil der efterspørges.

Det er dog et krav, at kandidaten har en uddannelsesprofil, der adskiller sig væsentligt fra virksomhedens eksisterende uddannelsesprofiler. Godkendes ansøgningen, har virksomheden fire måneder til at ansætte en passende kandidat.

Kandidaten skal ansættes i en normal fuldtidsansættelse, og lønudgifter udover Innovationsfondens investering betales af virksomheden.

Innovationsfonden har som målsætning at give svar på din ansøgning inden for en måned.

Kontakt Sønderborg Vækstråd for sparring omkring projektidé og ansøgning.

Læs mere om Landdistriktsvækstpiloter